Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Εδώ το καλό hangover

Ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθά...